Chương trình khuyến mại xe du lịch Kia tháng 01/2013

 

Sản phẩm

Giá bán     (triệu)

Quà tặng

Dán phim 

Bảo hiểm
Picanto SXMT 427  
Picanto SXAT 454  
Morning SXMT 371  
 
Morning LXMT 334      
Forte EXMTH 529  
Forte SXMT 560 LED
Forte SXAT 609 LED

CARENS EXMT

549 LED+DVD+GHẾ DA

CARENS SXMT

   579   
LED+DVD
 

CARENS SXAT

599
LED+DVD

CARENS SXMT FULL

589 LED+DVD

CARENS SXAT FULL

609 LED+DVD